Hoa cúc lưới nhỏ Đà Lạt

10,000 

Hoa cúc lưới còn được gọi là hoa cúc kim cương (một bông) vì sau khi mỗi cây lên nụ, nhà vườn sẽ giữ lại 1 nụ, cắt bỏ những nụ còn lại trên cây, 1 tháng sau nụ phát triển thành bông đủ tiêu chuẩn. Nhà vườn giăng lưới nên gọi là lưới nút.

Còn hàng