Hoa Lay ơn Đà Lạt

30,000 

Hoa lay ơn đà lạt khi cắm vào bình có thể tươi từ 10 đến 15 ngày , hoa lay ơn đà lạt hiện nay có một số giống phổ biến như : Đỏ Pháp , Đỏ mới tai vuông , Vàng bê bê , Vàng chanh , Vàng lưởi hổ , Vàng đồng ...

Còn hàng